Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Allaberdi Tashliyev
Necati Şaşmaz yn Terjimehaly. ( Polat Alemdar).
Necati Şaşmazin terjimehaly. Kurtlar Vadisi Pusu (Möjekler Jülgesi Duzak) seriyalyn Polat Alemdar adly baş gahrymanydyr. Doly ady Muhammed Necati Şaşmaz dyr. 1971-njy ýylyñ 15-nji Dekabyrynda Türkiý...
Allaberdi Tashliyev
Savci Leyla Türkmen in Terjimehaly.
Sawjy Leyla Türkmen. Kurtlar Vadisi Pusu fseriyalynda Sawjy Leýla Türkmen diýip tanadygymyz Aýşe Çigdem Batur Türkiýeniñ Düzje welaýatynda 1982-nji ýylyñ 13-nji iýýulunda dogdy. Türkiyeniñ Gazi u...
Allaberdi Tashliyev
Kurtlar Vadisi Pusu da Watan Name soragna jogap.
WATAN nämedir soragyna Polat Alemdar Kurtlar Vadisinde Kur'an-i Kerim'i , çöregi eline alyp: "WATAN budur, ene ýüregidir WATAN, bu topraklaryñ bize berdiklerine garşy oña hyzmat etmekdir." diýýär. ...
   muny halady.
Allaberdi Tashliyev
Kurtlar Vadisi de aydylan Manyly Sözler
Kurtlar Vadisi filmlerinde ulanylan käbir manyly sözleri Türkmen dilinde ýetirmegi makul bildim: Käbirleri okap ögrenir, Käbirleri ýaşap. Duşmanymyñ duşmany dostumdyr. Dostdyñ dostdymdyr, duşmanyñ duş...
   muny halady.
Allaberdi Tashliyev
Polat Alemdar terjimelahy. (Necati Şaşmaz)
Polat Alemdaryn terjimehaly. (Nejati Şaşmaz) Polat Alemdar, Türk döwletiniñ gizlin bir mafýanyñ ýetişdirdigi bir ažandyr (ajan). Daşaryýurtlarda gizlin işlere gatnaşandyr. Soñky üç ýylyny Türkiýe- dä...
   muny halady.