Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Generalissimus

Täze Şahsyýet
Generalissimus
Ol gün meniň üçin adaty günlerini biridi hem diýseň boljak welin,emma beý diýmezlige yekeje sebap bardy.Ol hem internet arkaly(ýagny mail.ru,halk arasynda AGENT diýip atlandyrylyar ) tanyşan bir gy...
   muny halady.
Dowamyny Gör