Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Taýýarlanylýar...

Serenade-Bernhard H.Mayer

Goýulan Wagty:
27 Mart 2012
Ýer:
Türkiýe
» Istanbul
Swesiariyanyn elde yasalan we belli bir möçberde çykarylyan ayal gyzlar ucın sagat. Sagat ulanylmadyk, 50 m suwun aşagynda işleyar, yüzü çyzylmayan sapfir.
   muny halady.
Ayjahan Hojayeva
sovdagar dal...
ozume alan sagadym, ozum dakasym gelyar yone şuvagt pul gerek bolanson satyan )))
 • 27 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Максат
hmmm. karz bereyinmi?
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Максат
wahahaha yoklay pahanynky
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Максат
türkmençe terjime edip beray! ooo söz name diymek bolyar?
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Максат
borlay mana akyl berip otyrma. sana karzyna pul gerekmi ya-da yok şony aytsana mana
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Ayjahan Hojayeva
tüveleme diymek
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Ayjahan Hojayeva
bah bu döwürde karza bereyinmi diyyan adam birinji gezek göryan.... gaty gen zat.... bu zamanda hıc kım karz bermeyar...
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Максат
men eyyam kellam agyryp başlady. sana bir adam karz berjek diydi senem kabul etmedin. boldy yagşylyga yamanlyk. poka
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Ayjahan Hojayeva
sagbol tanry yalkasyn oz ozun gaharlanyan... beyle gahrjan bolma
 • 28 Mart 2012
 • ·
 • Bet  ·
Kakysh
Bahasy nache doly
 • 17 Maý 2012
 • ·
 • Bet  ·