Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Teklipjik

Sallam, bir zat teklip etjekdim. Meselem men biri bn tasirlesende "Depmek" bn yada biri bn dostlashsam hemme goryar. "Shu shuny depdi" diyip okasa hemme birhilirakmyka diyyan. Shonun ucin bash sahypany Facebook'daky yaly etsek gowy bolmazmy, herkim dine dostlary hakda biler. Adamlar okamaga zat tapmasada mejbur dostluk iberip bashlar. Belki has gyzykly
Let's put a smile on that face <img src="http://www.e-dostluk.com/file/pic/emoticon/default/smile.png" alt="Ýylgyryş" title="Ýylgyryş" title="v_middle" />