Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

soygi bir guymenje

Salamlar hemmelere. Umuman name etjegmi bilman shu bolume zat yazmagy makul bildim. Uytge$ik gyzyla gaplaymaly zat maslahat bermega islamok. Aytmak isleyan zadym soyun, yone gizlinrak saklan duygularynyzy. Ba$arsanyz asla hala$man, $u zatlar artykmach. Eger soyen bolsanyz ara kop wagt salman. .chaltyrak toy edin. Galan kella gelen zatlaram yazar-duraryn. Mana sag bolsun aydyp helak bolup yorman ;-)
Hich zat bilemok
   muny halady.
soyup soymedigimizi bilmek ucin halasyas-da basda... toy etmek ansat, yzyny dowam etmek kyn bolar, egerde pikir ayriligina dushseler...
   muny halady.
Sag bol gowy maslahatlar umuman senin pikirlerine goshulyan. Cunki 6 yyl suyushen dostum 3 ay hem onushyp yashasyp bilmediler. Yogsa biri biri ni tanarca yeterlik wagt boldumyka diyyan
sssslks;
   muny halady.
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 03:09