Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Degişmeler

<p>Bir glawwraç doktordan sorayar:</p>
<p>-Hassanyng yagdayy nahili</p>
<p>-4mln diyyar</p>
<p>-Onda operasiya başlasagam boljak......</p>
Her kim eder özüne eder...
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 09:28