Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Ogşap bejermek

<p>Gyz oglana -meñ ýañagym agyrýa.. oglan yañagyndan ogşap <br />- a şeýtsem ?<br /> -yok indi agyranok. <br />way yene ýañagym agyryp başlady... - (yene ogşaýada) <br />- a indi agyrýamy ? <br />- yok inda agyranok <br />Yanlarynda oturan yaşuly bulara goşulup : <br />- oglum sen gemoroýam berjerýämiñ ?</p>
LTP-i-klyk
  muny halady.
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 19:55