Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Talyp üçin bagt nämedir

<p>"Bagt nämedir?" diýip talypdan sorapdyrlar: "- Türkmenistana bilet" diýipdir.</p>
LTP-i-klyk
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 19:23