Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Türkmenin orsy aldamagy

<p>Talyplan naharhanasynda türkmen talybyn puly azyrak bolanson kadili somsa satyn alyar. Kadili somsany iyip otyrka ors gelyar elinde etli somsa. Türkmenin yanyna geçip oturyada türkmen talypdan sorayar:<br />- türkmen name uçin sen kadili somsa iyyanay?- diyip sorapdyr.<br />türkmen talyp: <br />-sebabi kadili somsa aklyny köpeldyar, çalt pikir edyan! - diyp jogap beryar.<br />ors:<br /> -daway onda somsalarymyzy çalşalyda!- diyar<br />türkmen bilen somsalaryny çalşyalar. yanky ors kadili somsany 1 gezek dişleyade türkmene yüzlenyar:<br />-türkmen sena şu gezek meni sokdyn üydyan?- diyar<br />türkmen talyp:<br />- ana ana gördindami aklyn köpelip başlady çalt pikir edip başladyn!- diyip jogap beryar</p>
LTP-i-klyk
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 19:26