Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Politda baran

Politda okayan bir student ekzamenyndan gechip bilman yykylya.
Gidip mollymy bilen gepleshya. 1 goyuna ylalashyalar. 2-likci student
obadaky agasyna jan edip, bir goyun getir diyya. Agasy bir goyun alyp, poezda/otly munjek bolanynda muny prowodnik saklaya:
- Baran nelzya" diyya. Jany yanyp duran agasy bolsa:
- Eto ne baran, eto myaso. Baran v Politehnicheskom institute uchitsa" diyya:D
LTP-i-klyk
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 19:22