Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Prawa

Dine türkmenler prawa almana maşynly baryar.
LTP-i-klyk
   muny halady.
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 19:24