Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Sowgat berdiler

Bir türkmen diplomy bilen öwünüp durka
-Nirden satyn aldyn? , diyp sorayalar
-Name üçin türkmen bolsa göni satyn aldyn bolayyaray... göwnüme degyaniza..., sowgat berdiler
LTP-i-klyk
   muny halady.
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 20:05