Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

TCS-YOS-HTTU-SAT Uniwersiteta Taýýarlyk

Temalar
Hiç täze ýazgy ýok
Dawud Genc
  • Jogaplar: 0
  • ·
  • Görenler: 2
21 Ýanwar, 17:48
Hiç täze ýazgy ýok
Dawud Genc
UNIWER
  • Jogaplar: 0
  • ·
  • Görenler: 1
04 Sentýabr, 23:55
Sagatlar Türkmenistanyň sagat zologyna görä düzülendir (GMT +5). Şu wagt Türkmenistanyň ýerli sagady: 14:53