Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Iňlisçe Ruhnama I


Bu kitabyň lissenziýasy: Attribution CC BY
31
Saparmyrat Türkmenbaşynyn yazan Ruhnama kitabynyn inlisçe versiyonu.
Köpräk Görkez Azyrak Görkez
Ýerleşdirme Kody