Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Mowzuk: millet

Dawud Genc
Turkmenler Etniki Toparmy ? Milletmi?
Ýazan:
Biz - türkmenler, etniki toparmy ýa-da tutuş bir milletmi!? Elbetde millet ýöne... Bu temany 12-nji ýanwara gabatlap açmagymyň simwoliki manysynyň bardygyny öňünden ýatladyp gürrüňe başlasym gelýär. ...