Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Mowzuk: lyric

Ihlas Nobatovich
Palwan Halmyradow - Aýnam (Aýdym Sözleri) (Lyrics)
Palwan Halmyradow - Aýnam Ezizim çykarma meni ýatdan Aýnam! Göterme günami eý, bir zaman gel Aýnam! Ezizim çykarma meni ýatdan Aýnam! Göterme günami eý, bir zaman gel Aýnam! Ezizim gelsene, göwnüm s...
   muny halady.