Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Белый Нигер
Meniñ bilen söyüşermiñ?
Bu soraga bir gyz mashgalanyn berip biljek jogaplary ve asyl manylary: 1. Bu bolmaz ve men gynanyan, yone hayysht dost bolup galaly (isleyan zadyn mumkin dal, yone yanymda bol, meni oye getirjek, aly...
Myrat Türkmen
Bet oglan.....(gyzlara sorag)
Ýazan:
Kabir gyzlar bar ol oglana bet yada samsyk,kentuş,yubanuty diyyaler.İndi gyzlara sorag"Siz nahili oglanlara şular yaly bahalar berip bilyangiz?"Meni ing gyzyklandyryan zat şul.Meselem gyzlar men hakyn...
hojambaz
DURMUŞ SAPAGY
Ýazan:
Söyenini nadip bilmeli? ukyn gelmez sebabi durmuşun yatanynda gören düyşündenem gowudyr....
Dawud Genc
Turkmence Saytlar
Ýazan:
Dostlar, turkmence saytlar gun gunden kopelip baryar, yone welin biz eshidip yetishemzok oydyan. Ya-da turkmenler reklama etmekde okde dal. Name bolsa-da, taze acilan saytlari bir-birimize habar edip ...