Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady
Meylis Turkmen
Turkmenistanda jay oy satyn almak
Ýazan:
Turkmenistanda sonky dowurde gurlushyk sektory osya! Esasanam Turkmen firmalaryn ish etmesi ucin dowlet komek hem edip bashlady! Gysgaca munyn dowlete getirjek girdeyjileri hakynda sizin bilen pikir a...
Meylis Turkmen
Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?
Ýazan:
Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem hadysda:“Şübhesiz siz sizden öñküleriñ yzlaryna garyş-garyş eýerersiñiz. Hatda olar hažžyg...
Meylis Turkmen
Harby gulluk baradaky täze kanun 2013
Ýazan:
Täze kanuna görä, Türkmenistanda harby gullugyň möhleti iki ýyl. Saglygy harby gullugyň talaplaryny kanagatlandyrmaýan ýigitler ýa-da beýleki bir döwletlerde harby gulluk borjuny ýerine ýetirenler, yl...
Allaberdi Tashliyev
Polat Alemdar Kaka boldy!
Essalowmaleykim mahriban dostlar we watandaşlar men Kurtlar Vadisi serialynyn hayrany bolaral size bir habary yetirmegi makul bildim. Kurtlar Vadisinin baş gahrymany bolan Polat Alemdar. Nagehan Kaşikç...
Dawud Genc
TmMedrese Yazgylaryndan Derleme
Ýazan:
Sorag: Çorek ursun, duz usrun diymek, ya-da käbe and içmek günämi. Jogap: Käbä, Pygambere, duza, çörege we başga mahluklara kasam etmek şirkdir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem bu ba...