Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Sportlar

Dawud Genc
Turkmen Futboly ösýärmi?
Ýazan:
Soňky wagtlar eger-de Türkmen futboly bilen ýakyndan-daşdan gyzyklanýan bolsaňyz eşidensiňiz, Türkmen futbolynda bir neme gymyldy hereket bolup başlady. Ilki bilen, FK Balkan futbol toparyň başyna kes...