Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Güýmenje

Dawud Genc
Firmalar üçin Kanun
Ýazan:
Ýaňy ýakynda çykarylan täze bir kanuna görä Türkmenistandaky ýörgün firma, magazin we dükanlara adam ady goýmak gadagan edildi. Bu düzgüne boýunça täze açyljak firmalaryň ady adam ady bolup bilmeýär. Ş...
Joker
Hasap manady
Ýazan:
Hasabymyzdaky manatlar name peydasy bar, bilyan barmy?...
Joker
Täze Türkmen Saýt
Ýazan:
Salam gadyrly adamlar. Men size bugün bir sany ýaňy ýakynda açylan tm saýt hakda aýtmakçy.Saýt www.Mugtyna.com. Mugt Türkmen aýdym, surat, telefon üçin programma we oýun alyp bilersiňiz(skaçat ). Wide...
Белый Нигер
Meniñ bilen söyüşermiñ?
Bu soraga bir gyz mashgalanyn berip biljek jogaplary ve asyl manylary: 1. Bu bolmaz ve men gynanyan, yone hayysht dost bolup galaly (isleyan zadyn mumkin dal, yone yanymda bol, meni oye getirjek, aly...
Ihlas Nobatovich
Mysal Blog: surat we html kodlary girmek
1. Taze blog acaninizda sozbasy gutujygynyn asagynda GOSH diyelen secgi bar: 1.SURAT, 2. LINK, 3.WIDEO, 4.FAYL 5.EMOSIYA onun asagynda-da funksiya panel bar, in sonkysy HTML kod girmek ucin... SURAT:  ...
Tegler: blog surat