Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Güýmenje

Dawud Genc
Firmalar üçin Kanun
Ýazan:
Ýaňy ýakynda çykarylan täze bir kanuna görä Türkmenistandaky ýörgün firma, magazin we dükanlara adam ady goýmak gadagan edildi. Bu düzgüne boýunça täze açyljak firmalaryň ady adam ady bolup bilmeýär. Ş...
Белый Нигер
Meniñ bilen söyüşermiñ?
Bu soraga bir gyz mashgalanyn berip biljek jogaplary ve asyl manylary: 1. Bu bolmaz ve men gynanyan, yone hayysht dost bolup galaly (isleyan zadyn mumkin dal, yone yanymda bol, meni oye getirjek, aly...
Ihlas Nobatovich
Mysal Blog: surat we html kodlary girmek
1. Taze blog acaninizda sozbasy gutujygynyn asagynda GOSH diyelen secgi bar: 1.SURAT, 2. LINK, 3.WIDEO, 4.FAYL 5.EMOSIYA onun asagynda-da funksiya panel bar, in sonkysy HTML kod girmek ucin... SURAT:  ...
Tegler: blog surat
Белый Нигер
Gyz ve Erkek gornushleri.
1. GYZ    "MYZMYZ" Shulary aydar: aaaaah kellam.....  ayagym....... birhili hemme yerim agyryar Halk arasynda ady: garyn agyrysy Govy tarapy: onun komegi bn anatomiya hakynda kop zat ovrenersiniz Erbe...
Tegler: gyz, oglan, gornushler
Bilemok
bolsady ekyas
Ýazan:
Ichim gysya. Gelin bolsady ekelin. Men Myrat bolan bolsadym, bilemoga oylenerdim ...