Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Maşgala we Öý

Meylis Turkmen
Turkmenistanda jay oy satyn almak
Ýazan:
Turkmenistanda sonky dowurde gurlushyk sektory osya! Esasanam Turkmen firmalaryn ish etmesi ucin dowlet komek hem edip bashlady! Gysgaca munyn dowlete getirjek girdeyjileri hakynda sizin bilen pikir a...
Meylis Turkmen
wagt sarp etmek
Ýazan:
Durmuşdan: Bir gün bir adam ishden ýadow,giç öýüne gelýär we gapyda 5 ýashly oglunyñ garashyp duranyna syny düshýär. - Kaka,senden byrzat sorasam bolýarmy? - Elbetde.Näme boldy? - Kaka,sen näçe pu...
Tegler: durmush