Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Hezillik

Tmboy
Magtymguly. "Alnyñda"
Ýazan:
Nä günüñe şat bolar sen, adamzat, Sansyz hatar ahu-zarlar alnyñda. Niçik takat kylar bir müşt toprak, Ýedi dowzah atly narlar alnyñda. Biwepada bäş gün bolan şadyña, Aldanmagyn, ol gün düşer ýadyña. ...
Tegler: magtymguly, gosgy
Hayasyz
duys goryan yokmay?
Ýazan:
Duys yordurmak isleyanler asak yazsynlar, yone bir sert bilen yoryandyryn, duyshunizi aytmakanyz ertir.comda haysy nik bilen tanalyandygnyzy aytmaly ...
Myrat Türkmen
Agzalar barada
Ýazan:
Hormatly agzalar.men şugün geldim bu sayta.Bir seretdim agza sany az ekeni.Agzalaryng sanyny nadip köpeldip bolar.Her kim giryandira Facebook,yada twitter we ş.m.Her kim bloga bir yazsa geljek adamlar...