Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Hezillik

Tmboy
Magtymguly. "Alnyñda"
Ýazan:
Nä günüñe şat bolar sen, adamzat, Sansyz hatar ahu-zarlar alnyñda. Niçik takat kylar bir müşt toprak, Ýedi dowzah atly narlar alnyñda. Biwepada bäş gün bolan şadyña, Aldanmagyn, ol gün düşer ýadyña. ...
Tegler: magtymguly, gosgy
Joker
Täze Türkmen Saýt
Ýazan:
Salam gadyrly adamlar. Men size bugün bir sany ýaňy ýakynda açylan tm saýt hakda aýtmakçy.Saýt www.Mugtyna.com. Mugt Türkmen aýdym, surat, telefon üçin programma we oýun alyp bilersiňiz(skaçat ). Wide...
Hayasyz
duys goryan yokmay?
Ýazan:
Duys yordurmak isleyanler asak yazsynlar, yone bir sert bilen yoryandyryn, duyshunizi aytmakanyz ertir.comda haysy nik bilen tanalyandygnyzy aytmaly ...
Myrat Türkmen
Agzalar barada
Ýazan:
Hormatly agzalar.men şugün geldim bu sayta.Bir seretdim agza sany az ekeni.Agzalaryng sanyny nadip köpeldip bolar.Her kim giryandira Facebook,yada twitter we ş.m.Her kim bloga bir yazsa geljek adamlar...