Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Savci Leyla Türkmen in Terjimehaly.

Sawjy Leyla Türkmen.
Kurtlar Vadisi Pusu fseriyalynda Sawjy Leýla Türkmen
diýip tanadygymyz Aýşe Çigdem Batur Türkiýeniñ
Düzje welaýatynda 1982-nji ýylyñ 13-nji iýýulunda
dogdy. Türkiyeniñ
Gazi uniwersitesiniñ talyby.
2000-2004 ýyllarda Gazi unw.-iñ Mimus tiýatro toparynda oýunjuluk durmuşuuna başlaýar. TRT-e
kanalynda birnäçe gepleşikler alyp barýar. Kurtlar
Vadisi Pusu filimene 6.ýanwar.2011-de Sawjy
(prokuror) Leýla Türkmen ady bilen başlaýar.
Sawjy Leýla Türkmen Türkiyeniñ esasy mafýa
adamlary tarapyndan prokuror edilip ýetişdirilir. Leýla Türkmeniñ ejesi Leýla kiçi wagty taşlap gider.
Leýla Türkmen adalatly bir prokuror bolup ýetişer
we Polad Alemdary söýýädi.