Agza Boluň
    Dünýä Türkmenleriniň birleşen nokady

Kurtlar Vadisi Pusu da Watan Name soragna jogap.

WATAN nämedir soragyna Polat Alemdar Kurtlar
Vadisinde Kur'an-i Kerim'i , çöregi
eline alyp: "WATAN budur, ene ýüregidir WATAN, bu
topraklaryñ bize berdiklerine garşy oña hyzmat
etmekdir." diýýär.
WATAN nämedir?! Memati Başdan soraldy: "WATAN biziñ kyñ günümizdede şat günümizde-de
ýanymyzdady. Bir gün gelip Polat Alemdar diýdiki
"Bir çaga atasyz yetuşer, ýöne enesiz asla."
Biziñ hemmäziñ bir enemiz birdir, oda WATAN. Inni
siz soraýañyz eneñizi söýýäñmi diýip? Enemize
bugünem dil ýetireniñ dilini gopararyn, el uzadanyñ elini döwerim."
Kurtlar Vadisi filminde Türkler WATANY ENÄ
deñeýä. WATAN ENE ýüregi diýilýär.
Biz Türkmenistan WATANYMYZA ATA WATAN
diýýäris. WATANMYZA ATA, TOPRAKLARYMYZA ENE
DIÝÄRIS. WATAN MUKADDESDIR!
   muny halady.